Mel­lem pak­ke

Med vores “mel­lem pak­ke” køber du et klip­pe­kort på 5000 ord, der kan anven­des til valg­frie tek­ster af alle slags.

Efter vi har mod­ta­get bestil­lin­gen, kon­tak­ter vi dig for nær­me­re infor­ma­tion om, hvad det er for tek­ster, du ønsker at få skre­vet. Du er også meget vel­kom­men til at kon­tak­te os via mail på info@​webtextshop.​dk eller på tlf.: 29 72 55 73

Pak­ken består af 5000 ord, der afreg­nes med 70 øre pr. ord + moms pr. leve­ret ord.

Bestil­ler du mere end 5000 ord sam­let i den­ne bestil­ling, afreg­nes ekstra leve­re­de ord i sam­me bstil­ling til 65 øre pr. ord + moms.

  • 70 øre pr. ord
  • Adgang til ordre­sy­stem
  • Ekstra ord i sam­me pak­ke fak­tu­re­res til 65 øre pr. ord

DKK 3.500 + moms:

kr. 4.375,00