Gør jeres hjemme­side til jeres bed­ste sæl­ger med

Gør jeres hjemme­side til jeres bed­ste sæl­ger med

Con­tent mar­ket­ing og tek­ster der får dig til tops i søgeresul­taterne!

Con­tent mar­ket­ing og
tek­ster der får dig til tops i søgere­sul­tater­ne!

Hos Web­textshop pro­duc­er­er vi con­tent mar­ket­ing ind­hold og søgemaskineoptime­rede kvalitet­stek­ster, der tiltrækker, fasthold­er og kon­vert­er­er dine besø­gende til kun­der.

Hos Web­textshop pro­duc­er­er vi con­tent mar­ket­ing ind­hold og søge­mask­i­neop­ti­merede kvalitet­stek­ster, der tiltrækker, fasthold­er og kon­vert­er­er dine besø­gende til kun­der.

Con­tent Mar­ket­ing

Vi pro­duc­er­er artik­ler, e-bøger, info­grafik og andet ind­hold til brug i din online markeds­føring.

Tek­ster og pro­duk­t­tek­ster

Vi lev­er­er unikke, engagerende og sæl­gende tek­ster til alle dine sider og pro­duk­ter — hver gang!

Con­tent strate­gi

Vores ind­holdsstrate­gi sikr­er dig gode plac­eringer i søge­mask­in­erne og tiltrækker de rigtige kun­der.

Webtextshop er yderst kompetente og leverer indhold af høj kvalitet til absolut fair priser. Her får du ingen hjernedøde SEO-tekster, men tekster der informerer og konverterer!

bondtofte-rund
Hen­rik Bondtofte, bondtofte.dk

Webtextshop er en nøglesamarbejdspartner, som qua deres professionelle og meget kompetente håndtering af content gang på gang imponerer.

Laust Kehlet
Laust Kehlet, KH Online

Hos Linkkongen.dk har vi med stor suc­ces brugt web­textshop og deres team til at få skrevet de fleste af vores tek­ster som vi bruger til vores linkbuild­ing-ser­vice. Ser­vi­cen er altid i top og kvaliteten af tek­sterne er lige i ska­bet.

Frederik Emil NielsenFred­erik Emil Nielsen, Linkkon­gen

Der hvor webtextshop virkelig har imponeret, er i deres store evne til at levere unikke tekster i form af produkttekster, kategoritekster og guides.

Michael Peter Hansen
Michael Peter Hansen, sexshop.dk

Webtextshop har leveret mange rigtig gode artikler til Lånekassen. Selv de helt lange tekster er forblevet super relevante og har behandlet emnet på en seriøs måde.

erik-pilgaard-hejlskovErik Pil­gaard Hejl­skov, Lånekassen

Vi har stor erfar­ing med ind­hold­spro­duk­tion:

Antal web­sites vi skriv­er for:

Antal artik­ler vi har lev­eret:

Antal ord vi har skrevet:

God­k­endt af con­tent mar­ket­ing ekspert­er

Certifice­ret af Copy­blog­ger

Vi er cer­ti­fi­ceret af Copy­blog­ger – nogle af ver­dens skarpeste con­tent mar­ket­ing ekspert­er – til glæde for vores kun­der.

Har du hørt Pottercut om produkt­tekster?

Så få flere tips til, hvor­dan du skriv­er bedre pro­duk­t­tek­ster til din web­shop! Læs vores store guide til pro­duk­t­tek­ster her!
Læs mere om pro­duk­t­tek­ster

Gratis e-bog

Sådan får I større udbytte af jeres hjemme­side!

Synes I ikke, at I får nok ud af jeres hjemme­side, så få mass­er af inspi­ra­tion til hvor­dan I gør den til jeres bed­ste sæl­ger i vores gratis e-bog!

Web­text hacks:

Ny inspi­ra­tion til Con­tent Mar­ket­ing og Dig­i­tal Com­merce

Sådan skaber du godt indhold til content marketing

Skal din con­tent mar­ket­ing have nogen effekt, skal det være rel­e­vant og speci­fikt i forhold til, hvad folk har søgt på. Sam­tidig skal ind­hold­et være real­is­tisk for mål­grup­pen at forstå, samt være så tilpas fork­larende og uddy­bende, at folk får noget ud af at læse det. Endelig skal ind­hold og afsender virke tro­værdi­ge. Så der er ingen lette gen­ve­je til at skabe godt con­tent mar­ket­ing-ind­hold!

Så skriver du et godt Call to Action

Et godt Call to Action skal give din læs­er en klar instruks på, hvad han eller hun for­ventes at gøre, efter at have læst det ind­hold du har på siden. Skal det virke, må det ikke bare være en kom­man­do. Læs med her og lær at skrive et godt Call to Action.

Skal du bruge harpun eller net til at lukke salget

Der er stor forskel på, hvor­dan web­shope­jere forsøger at over­be­vise folk om, at de skal han­dle hos dem. Nogle forsøger at presse sal­get igen­nem med store arm­bevægelser og bom­bastiske garantier, mens andre forsøger at opbygge en rela­tion til folk i form af rel­e­vant viden og ind­hold, for derved at over­be­vise de besø­gende om, at de er det rigtige sted at købe pro­duk­tet hos. Læs med og find ud af, hvad der er bedst

Sådan får du kunder fra hjemmesiden

Mange bruger deres firmah­jemme­side som et trykt kat­a­log. Men det giv­er ingen syn­lighed i søge­mask­in­erne og der­for heller ingen kun­de­hen­ven­delser. Få opskriften på at få kun­der fra hjemmes­i­den her!

Sådan bruger du content marketing til det indledende salgsarbejde

De fleste sæl­gere had­er såkaldt kold kan­vas. Alt­så at skulle ringe ud til helt nye kun­der, de altid har talt med før uden en forudgående aftale. Det behøver de sådan set heller ikke, hvis du plan­læg­ger din con­tent mar­ket­ing på den rigtige måde. Top­per du op med nogle snedi­ge remar­ket­ing-kam­pag­n­er, kan du stort set klare alt det indle­dende sal­gsar­be­jde online.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemme­side.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This