Vi gør net­tet værd at læse!

Vi gør net­tet værd at læse!

Con­tent mar­ket­ing og tek­ster der får dig til tops i søgeresultaterne!

Con­tent mar­ket­ing og
tek­ster der får dig til tops i søgeresultaterne!

Hos Web­textshop pro­duc­er­er vi con­tent mar­ket­ing ind­hold og søgemaskineoptime­rede kvalitet­stek­ster, der tiltrækker, fasthold­er og kon­vert­er­er dine besø­gende til kunder.

Hos Web­textshop pro­duc­er­er vi con­tent mar­ket­ing ind­hold og søge­mask­i­neop­ti­merede kvalitet­stek­ster, der tiltrækker, fasthold­er og kon­vert­er­er dine besø­gende til kunder.

Con­tent Marketing

Vi pro­duc­er­er artik­ler, e-bøger, info­grafik og andet ind­hold til brug i din online markedsføring.

Tek­ster og produkttekster

Vi lev­er­er unikke, engagerende og sæl­gende tek­ster til alle dine sider og pro­duk­ter — hver gang!

Con­tent strategi

Vores ind­holdsstrate­gi sikr­er dig gode plac­eringer i søge­mask­in­erne og tiltrækker de rigtige kunder.

Webtextshop er yderst kompetente og leverer indhold af høj kvalitet til absolut fair priser. Her får du ingen hjernedøde SEO-tekster, men tekster der informerer og konverterer!

bondtofte-rund
Hen­rik Bondtofte, bondtofte.dk

Webtextshop er en nøglesamarbejdspartner, som qua deres professionelle og meget kompetente håndtering af content gang på gang imponerer.

Laust Kehlet
Laust Kehlet, KH Online

Hos Linkkongen.dk har vi med stor suc­ces brugt web­textshop og deres team til at få skrevet de fleste af vores tek­ster som vi bruger til vores linkbuild­ing-ser­vice. Ser­vi­cen er altid i top og kvaliteten af tek­sterne er lige i skabet. 

Frederik Emil NielsenFred­erik Emil Nielsen, Linkkon­gen

Der hvor webtextshop virkelig har imponeret, er i deres store evne til at levere unikke tekster i form af produkttekster, kategoritekster og guides.

Michael Peter Hansen
Michael Peter Hansen, sexshop.dk

Webtextshop har leveret mange rigtig gode artikler til Lånekassen. Selv de helt lange tekster er forblevet super relevante og har behandlet emnet på en seriøs måde.

erik-pilgaard-hejlskovErik Pil­gaard Hejl­skov, Lånekassen

Inspiration, tips og tricks til din content produktion!

Sådan lær­er du din mål­gruppe bedre at kende og find­er ud af, hvilke artik­ler der vil tiltrække, fastholde og kon­vert­ere de besøgende.

Inde­hold­er prak­tiske ske­maer til viden­sop­sam­ling og han­dlings­plan hele vejen fra din første ide og til du er klar til at skrive dit ind­hold. 68 sider i PDF-format!

6 sprog til samme ordpris

Den per­fek­te løs­ning til web­sites på flere sprog og linkbuild­ing. Samme ord­pris uanset om vi taler over­sæt­telse, lokalis­er­ing eller unik tekst skrevet fra bun­den — på dan­sk, fin­sk, norsk, sven­sk, tysk og engelsk.

Har du hørt Pottercut om produkttekster?

Så få flere tips til, hvor­dan du skriv­er bedre pro­duk­t­tek­ster til din web­shop! Læs vores store guide til pro­duk­t­tek­ster her!
Læs mere om produkttekster

God­k­endt af con­tent mar­ket­ing eksperter

Certifice­ret af Copyblogger

Vi er cer­ti­fi­ceret af Copy­blog­ger – nogle af ver­dens skarpeste con­tent mar­ket­ing ekspert­er – til glæde for vores kunder.

Web­text hacks:

Ny inspi­ra­tion til Con­tent Mar­ket­ing og Dig­i­tal Commerce

Sådan river du tekstmuren ned

Skal du øge chan­cen for, at holde de besø­gende på din side, skal du bryde tek­st­muren ned og designe siden, så det bliv­er nemt at læse den i flere kon­cen­tra­tionsin­ter­valler. Det kræver en ny til­gang til opbygnin­gen af tekst og ind­hold på siden. 

Danske webshops taber millioner på dårlige tekster

DIBS årsopgørelse for 2016 vis­er, at 38 % af de han­dlede afbrød deres køb sid­ste år på grund af man­glende tillid til web­shop­pen. De mest tungtve­jende grunde skyldes alle­sam­men dårlig tekst. Med bedre tek­ster på siderne, ville web­shop­pen frem­stå både mere tro­værdig og tillidsvækkende for kunderne.

De 5 dødssynder, der giver dårlige tekster på nettet

Tek­ster på net­tet kan være en pine at læse. Men hvad er årsagen til de dårlige tek­ster, og hvor­dan undgår du selv at få skabt den slags dårligt ind­hold? Vi gen­nemgår de 5 største dødssyn­der ved dårlige tek­ster lige her og hvor­dan du undgår dem.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This