Hvor mange ord skal jeg skrive, for at ranke højt på mit søgeord

I prin­cip­pet burde du kunne udkonkur­rere dine konkur­renter ved at have mere tekst på din hjemme­side eller web­shops sider end konkur­renterne. Men kun hvis den tekst du har på siden, er af en ordentlig kvalitet. Her giv­er vi dig opskriften på, hvor­dan du skaber det rigtige ind­hold til at ranke bedst muligt i søgere­sul­tater­ne.

Fasthold læserne med manchetter, der fænger!

Manchet­ten opsum­mer­er en sides vigtig­ste point­er og giv­er de vigtig­ste kon­klu­sion­er. Læs­er folk ikke andet, er du sikker på, at de har fået det med fra siden, der bety­der noget. Men er point­erne inter­es­sante, bliv­er læserne hæn­gende. Sam­tidig elsker Google sider, der starter med at skrive det vigtig­ste først. Så start på at bruge manchet­ter i dag, så du kan fastholde læserne og få bedre plac­eringer i søgere­sul­tater­ne.

9 tips til dig der gerne vil arbejde med AdWords

Hvad enten du ønsker at booste dit salg online, at få flere til at følge dit nyheds­brev eller blot ønsker flere vis­ninger af din hjemme­side er Google AdWords et af de bed­ste værk­tø­jer du kan tage i brug!

Sådan opbyggede vi content marketing kanaler på sexshop.dk

I denne web­textcast snakker vi med Michael Peter Hansen fra Sexshop.dk om con­tent mar­ket­ing kanaler og kom­mer med et prak­tisk eksem­pel på, hvor­dan de forskel­lige con­tent mar­ket­ing kanaler anven­des af Dan­marks næst­største online sexshop.

Sådan skaber du flere veje til din webshop eller hjemmeside

Dine besø­gende kan komme frem til dit web­st­ed af mange forskel­lige ruter. Her tænker vi ikke kun på søgere­sul­tater, men på links fra andre web­st­ed­er, sociale medi­er og lig­nende. Hvilke kanaler de kom­mer fra, kan du ikke styre, men du kan selv skabe en række con­tent mar­ket­ing kanaler, der kan føre dem hen til dit site.

Derfor skal du se din webshop som et online-magasin frem for en butik

Alt for mange web­shops slås om de samme tre-fire plac­eringer i søgere­sul­tater­ne. Går du tra­di­tionelt til værks, kan det være svært at føre shop­pen til top­pen på Google. Men gen­tænker du din til­gang til din web­shop og ser den mere som et online-mag­a­sin end en butik, skaber du helt nye mulighed­er for at øge kun­de­loy­aliteten og slå konkur­renterne i kam­p­en om top 3-plac­erin­gen på Google.

Hvad vores hund lærte os om vigtigheden af en god indholdsstrategi

Når vores hund er i haven, elsker han at jage cyk­lis­terne ude på vejen. Men han kan ikke komme ud til dem. Han løber bare langs heg­net og gør af dem. Men en dag var han slup­pet ud og så ville skæb­nen at der kom en cyk­list kørende. Læs hvor­dan det gik og hvad det kan lære os om vigtighe­den af at have en ind­holdsstrate­gi.

7 ud af 10 danskere vægter gode produkttekster over pris og leveringsomkostninger

Ifølge trans­port­fir­maet Bring vægter danske for­brugerne gode pro­duk­t­tek­ster og billed­er over både slagtil­bud, fri fragt og hur­tig lev­er­ingstid. Det under­byg­ger den ten­dens vi har set hos vores kun­der, der alle har val­gt at satse stort på gode pro­duk­t­tek­ster og ordentlige billed­er — og efter­føl­gende har forøget omsæt­nin­gen gevaldigt.

Lynkursus i SEO for journalister og andre skribenter fra trykte medier

Selv om du er uddan­net jour­nal­ist, kan det være sin sag at skrive con­tent mar­ket­ing tek­ster til brug på net­tet. Vil du undgå at falde i de værste Google-fælder, så læs vores lynkur­sus i SEO for jour­nal­is­ter og andre skriben­ter, der er vant til at skrive til tryk­te medi­er.

Derfor skal du have masser af tekst på forsiden af din hjemmeside

For­si­den er den side, der giv­er størst vægt til dine søge­ord. Der­for bør du have rel­e­vant ind­hold på for­si­den om det søge­ord, der er vigtigst for siden og i særde­leshed om det, der er størst konkur­rence om. Derved giv­er du det størst mulig vægt over for Google og de andre søge­mask­in­er.

5 grunde til at skrive gode produkttekster

Gode pro­duk­t­tek­ster giv­er både dine besø­gende en bedre kun­deo­plevelse og sikr­er dig bedre plac­eringer i søgere­sul­tater­ne. Derved sæt­ter du din web­shop for­rest i køen, når dine kom­mende kun­der skal vælge, hvor de køber ind.

Derfor er longreads — lange artikler — en god investering!

Det er ikke kun søde hunde og spæd­børn, der er pop­ulære at dele. Lange artik­ler har en væsentlig større chance for at blive delt end korte, netop for­di læng­den på artiklen giv­er den større autoritet. Men lon­greads har mange flere fordele — læs om dem her!

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemme­side.

© 2016 web­textshop i/s
WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!