Skal du bruge harpun eller net til at lukke salget 

 

 

 

Der er stor forskel på, hvor­dan web­shope­jere forsøger at over­be­vise folk om, at de skal han­dle hos dem. Nogle forsøger at lukke sal­get med store arm­bevægelser og bom­bastiske garantier, mens andre forsøger at opbygge en rela­tion til folk i form af rel­e­vant viden og ind­hold, for derved at over­be­vise de besø­gende om, at de er det rigtige sted at købe pro­duk­tet hos. Læs med og find ud af, hvad der er bedst?

Er du harpunkaster eller fanger du med net? Din til­gang til kun­derne fortæller noget om det syn, du har på dem og hvor­dan du dri­ver din forretning.

For harpunkasterne han­dler det om at nedlægge byt­tet en efter en. Det er ikke kun­dens vel­befind­ende, der lig­ger harpunkasterne på sinde. Det er deres penge, de er ude efter. Koldt og kynisk! Var­erne skal over disken og pen­gene i kassen. Wham! Bham! Thank you, mam!

Stik mod­sat er det for dem, der bruger net. Her er det kun­dens prob­le­mer og hvor­dan de bliv­er løst (med netsvin­gerens pro­duk­ter forstås), der er i fokus. De sæt­ter sig ind i og forstår deres kun­der og skaber en rela­tion til dem, der skaber forståelse for dem hos kun­derne. Stille og roligt bred­er de net­tet ud, så der svøm­mer flere og flere fisk ind i det – for så til sidst at trække det op og hive fang­sten i land.

Hvilken approach er den rigtige?

Af oven­stående er det nemt at fat­te mest sym­pa­ti for netsvingerne – og er du mere harpunkaster end netsvinger, er du sikkert allerede godt pissed på vores ned­ladende omtale.

Men når sand­he­den skal på bor­det, så er begge teknikker gode på hvert sit tid­spunkt i sal­gsprocessen. For alt for mange netsvin­gere ender med at blive viklet ind i deres eget net, for­di de glem­mer at spørge efter sal­get! Det er da tos­set! For det er da meget let­tere at harpunere fiskene, når de først er fanget i nettet!

Så vores anbe­fal­ing må være, at bruge netsvingerteknikken til at trække kun­derne til og så vente med at kaste harpunen, til du er sikker på, at den besø­gende er så godt viklet ind i dit net, at du ikke kan undgå at ramme.

Video-Marketing

Brug dit call-to-action til at lukke salget

Det han­dler alt­så kort sagt om at huske at afs­lutte dine pro­duk­t­tek­ster, blogindlæg, guider og andet ind­hold på siden med et klart og tydeligt call-to-action. Hvad vil du gerne have, at den besø­gende fore­tager sig, når de er færdi­ge med at læse ind­hold­et på siden.

Er det en pro­duk­t­tekst, er det naturligvis en opfor­dring til at købe pro­duk­tet. Men er det en guide, kan det være en opfor­dring til at se på pro­duk­terne inden for den pro­duk­tkat­e­gori, guiden omhan­dler og er den et blogindlæg, kan det være en opfor­dring til at læse mere i en anden artikel eller tilmelde sig til dit nyhedsbrev.

Det vigtig­ste er bare, at du husker dit call- to-action og bruger nogle passende harpun­teknikker til at gøre det virkningsfuldt.

Men spar dig retorikken med ”skarpe pris­er” og ”bil­ligst til prisen” – det er mar­ket­ingsnak, der bare bliv­er fil­tr­eret fra. Så det har ingen effekt. Sørg i stedet for at skrive dit call-to-action, så det:

  • Fortæller HVORFOR de skal handle
  • Er kort og kontant
  • Er klart og ikke smart
  • Fokuser­er på fordelene
  • Er uden marketingfloskler

Og kan du på nogen måde få noget knaphed eller noget tvin­gende nød­vendighed ind i dit call-to-action, så tøv ikke med at gøre det!

Husk at overføre dit call-to-action til klikket

Under dit call- to-action sæt­ter du så en knap eller et tek­stlink, der kan klikkes på. Det er nemt at få øje på for den til­fældige besø­gende, der måske bare lige skim­mer siden.

Tek­sten på knap­pen eller ankertek­sten i lin­ket bør omhan­dle den vigtig­ste fordel eller gevinst, den besø­gende får ved at klikke på knap­pen eller lin­ket og købe, høre mere om eller tilmelde sig et eller andet. Denne tekst kan med fordel skrives efter denne formel:

Jeg vil gerne [tek­sten på knappen].

Det kunne f.eks. være ”Jeg vil gerne tabe mig på en nem måde”, der på knap­pen så kunne blive til tek­sten ”Tab dig nemt!” eller ”Jeg vil gerne have større muskler”, der på knap­pen kunne blive til ”Få større muskler nu!”.

Så helt mundret kan du ikke altid føre tek­sten fra sæt­nin­gen og over på knap­pen. Det første ord efter ”Jeg vil gerne” skal som regel omskrives til bydemåde. Men sæt­nin­gen er en god huskeregel, når du skal afgøre, hvad der skal stå på knap­pen eller i ankerteksten.

Kend dine fangstredskaber og vid hvornår du skal bruge dem

Så som jeg en gang hørte den ene lyst­fisker sige til den anden, så gælder det om at kende dine fangstred­sk­aber og vide, hvornår du skal bruge dem. Der er en tid til at bruge net og en tid til at harpunere. Harpunen er dit call-to-action.

Spørg­er du ikke efter sal­get eller giv­er folk klar besked om, hvad du ønsker de skal gøre, når de har læst dit ind­hold på siden, har det ingen effekt. Det gælder uanset om vi taler pro­duk­t­tek­ster eller blogindlæg!

Brug for hjælp?

Har du svært ved at vælge de rigtige fangstred­sk­aber eller har du brug for at få skabt et større net, så kon­takt os allerede i dag og få et uforplig­tende tilbud på udvikling af artik­ler, guider, pro­duk­t­tek­ster og andet ind­hold på din web­shop eller hjemmeside.

Få større gen­nem­slagskraft og sælg mere online nu!

TIPS TIL PRODUKTTEKSTER

Hvor­for følelser sæl­ger
bedre end funktioner!

TIPS TIL WEBTEKSTER

Hvor­for vi ikke skriv­er
“rigtige” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEBTEKSTER

Om at skrive en god og
sam­men­hæn­gende tekst

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This