I denne web­textcast snakker vi med Michael Peter Hansen fra Sexshop.dk om con­tent mar­ket­ing kanaler og kom­mer med et prak­tisk eksem­pel på, hvor­dan de forskel­lige con­tent mar­ket­ing kanaler anven­des af Dan­marks næst­største online sexshop.

Michael Peter HansenMichael Peter Hansen har val­gt at se ind­hold­sud­vikling som en invester­ing — en anlæg­sudgift — der tjen­er sig hjem gen­nem en bedre kun­deo­plevelse. Det er sket gen­nem en mål­ret­tet udnyt­telse af de forskel­lige con­tent mar­ket­ing kanaler, sexshop.dk har til rådighed.

Ved at have flere medier i dine forskellige content marketing kanaler, kan du skabe en masse relevant trafik til din webshop eller hjemmeside.

Det giv­er flere og mere engagerede besø­gende. Ved at se sin web­shop mere som et online-mag­a­sin end en butik, har Michael fået de besø­gende til at blive meget læn­gere på siden, for­di de fanges ind i et spind af guider, artik­ler, tips og tricks, video­er og meget andet.

De mange forskel­lige typer ind­hold bruges også til at linke til fra artik­ler og omtaler i flere forskel­lige online-medi­er, som Sexshop.dk lev­er­er ind­hold til på fast basis, samt på shop­pens blog. For guider og andet ind­hold lig­ger ikke på bloggen, men direk­te på web­shop­pen under de enkelte kat­e­gori­er, så de giv­er mest mulig SEO-mæs­sig vær­di.

Lyt med her i det 15-min­ut­ter lange pod­cast og bliv klogere på, hvor­dan vi i tæt samar­be­jde med Michael har skabt den ind­holds­mask­ine, der har været en årsagerne til, at Sexshop.dk på ganske få år er blevet Dan­marks næst­største web­shop.

Du kan læse mere om Sexshop.dk her.

 

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!