I den­ne web­te­xtcast snak­ker vi med Micha­el Peter Han­sen den­gang han var direk­tør i Sexs​hop​.dk om con­tent mar­ke­ting kana­ler og kom­mer med et prak­tisk eksem­pel på, hvor­dan de for­skel­li­ge con­tent mar­ke­ting kana­ler anven­des af Dan­marks næst­stør­ste onli­ne sexs­hop.

Michael Peter HansenMicha­el Peter Han­sen valg­te i hans tid som direk­tør for Sexs​hop​.dk at se ind­holds­ud­vik­ling som en inve­ste­ring – en anlægs­ud­gift – der tje­ner sig hjem gen­nem en bed­re kun­de­op­le­vel­se. Det er sket gen­nem en mål­ret­tet udnyt­tel­se af de for­skel­li­ge con­tent mar­ke­ting kana­ler, sexs​hop​.dk hac­de til rådig­hed, den­gang podcast-epi­so­den her blev opta­get.

Ved at have flere medier i dine forskellige content marketing kanaler, kan du skabe en masse relevant trafik til din webshop eller hjemmeside.

Det giver fle­re og mere enga­ge­re­de besø­gen­de. Ved at se sin webs­hop mere som et onli­ne-maga­sin end en butik, har Micha­el fået de besø­gen­de til at bli­ve meget læn­ge­re på siden, for­di de fan­ges ind i et spind af gui­der, artik­ler, tips og tri­cks, video­er og meget andet.

De man­ge for­skel­li­ge typer ind­hold bru­ges også til at lin­ke til fra artik­ler og omta­ler i fle­re for­skel­li­ge onli­ne-medi­er, som Sexs​hop​.dk leve­rer ind­hold til på fast basis, samt på shop­pens blog. For gui­der og andet ind­hold lig­ger ikke på blog­gen, men direk­te på webs­hop­pen under de enkel­te kate­go­ri­er, så de giver mest mulig SEO-mæs­sig vær­di.

Lyt med her i det 15-minut­ter lan­ge podcast og bliv klo­ge­re på, hvor­dan vi i tæt sam­ar­bej­de med Micha­el har skabt den ind­holds­ma­ski­ne, der har været en årsa­ger­ne til, at Sexs​hop​.dk på gan­ske få år er ble­vet Dan­marks næst­stør­ste webs­hop.

Du kan læse mere om Sexs​hop​.dk her.

Micha­el Peter Han­sen er i dag ansat hos Bla­zar Capi­tal, hvor han arbej­der med webs­hop­pen Jami​e​looks​.com.

 

Få flere besøgende og større konvertering med Power-Words!

Få vores GRATIS e-bog med 710+ PowerWords på dansk og deltag GRATIS i vores mail-kursus i at bruge Power-Words. 

Tak for din tilmelding. Hold øje med vores bekræftelsesmail i din Indbakke eller dit spamfilter.

Share This