Vejen til godt indhold

Hvordan du skaber indhold til nettet, der tiltrækker, fastholder og konverterer!

68

sider!

Få en struk­tur­eret og prak­tisk til­gang til at

 • lære din mål­gruppe at kende
 • iden­ti­fi­cere de bed­ste ideer til rel­e­vant indhold
 • opdele ind­hold­et til kunderejsen
 • tildele ind­hold­et forskel­lige funktioner
 • plan­lægge sup­plerende indhold
 • markeds­føre dit indhold

Bogen inde­hold­er mass­er af nyt­tige ske­maer til arbe­jd­sprocessen, samt tonsvis af inspi­ra­tion, tips og tricks fra erfarne content-udviklere.

Få en struk­tur­eret og prak­tisk til­gang til at

 • lære din mål­gruppe at kende
 • iden­ti­fi­cere de bed­ste indholdsideer
 • opdele ind­hold­et til kunderejsen
 • tildele ind­hold­et forskel­lige funktioner
 • plan­lægge sup­plerende indhold
 • markeds­føre dit indhold

Bogen inde­hold­er mass­er af nyt­tige ske­maer til arbe­jd­sprocessen, samt tonsvis af inspi­ra­tion, tips og tricks fra erfarne content-udviklere.

Få overblik over målgruppen

Få en struk­tur­eret til­gang til mål­grup­peanalyse og til at finde ud af, hvilket ind­hold som er rel­e­vant for målgruppen.

Skab den rigtige kunderejse 

Kun­dere­jsen i con­tent mar­ket­ing er opbygget af ind­hold, der er udviklet speci­fikt til at tiltrække, fastholde og konvertere.

Planlæg markedsføring af indholdet

Bogen inde­hold­er også en masse tips og tricks til gode måder at markeds­føre din con­tent mar­ket­ing-kam­pagne på.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This