Du ender nemt med selv at skære dig på dine skarpe pris­er

Er du web­shope­jer, og synes smarte mar­ket­ingfloskler som “skarpe pris­er”, “uovertruf­fen kvalitet” og “inno­v­a­tivt design” er et must i pro­duk­t­tek­ster og markeds­føring, risik­er­er du, at de virk­er stik mod­sat på kun­derne. I bed­ste fald sorter­er folks ind­byggede fil­ter mod mar­ket­ingsnak den slags smarte bemærkninger fra, og i værste fald jager de kun­derne lige i armene på konkur­renterne. ”Ja, I siger nok, at I har skarpe pris­er, men jeg ved godt hvor langt nede på lis­ten, I lig­ger på Pricerun­ner”. Der­for skal du passe på med at bruge mar­ket­ingfloskler i dine tek­ster.

Når vi lev­er­er pro­duk­t­tek­ster, sker det, at vores kun­der ikke helt kan forstå, at vi ikke har skrevet om deres skarpe pris­er, deres pro­duk­ters inno­v­a­tive design eller at de går op i at give den bed­ste kun­deo­plevelse hver gang.

Sker det, kan jeg godt blive lidt teenageagtig obster­nasig og udbryde et ”Skårt op med skarpe pris­er!” eller sådan noget. For hvis du skal tro, hvad du læs­er på net­tet, har alle web­shops ikke andet… Så pas på du ikke skær­er dig, når du surfer på net­tet!

Skarpe priser er noget alle har

Prob­lemet med de skarpe pris­er og andre smarte catch phras­es er jo netop, at alle bruger dem. Ifølge Google bruges frasen ”skarpe pris­er” over 658.000 gange på net­tet. Det gør den til en floskel, ganske som ”inno­v­a­tivt design”, ”kvalitet­spro­duk­ter”, ”den bed­ste kun­deo­plevelse” og hvad det nu eller er, de alle sam­men skriv­er de har, de er, eller de stræber efter. De sid­ste er i det mind­ste mere ærlige.

I bed­ste fald sorter­er folk mar­ket­ing-flosklerne fra og i værste fald jager de jeres kun­der over til konkur­renterne!

I bedste fald sorterer kunderne det fra

Det største prob­lem med den slags mar­ket­ingsnak og smarte vendinger er, at de ikke bety­der noget for kun­derne. De fly­t­ter ikke noget og de får ikke kun­derne til at vælge jer, frem for jeres konkur­renter med lige så skarpe pris­er og inno­v­a­tive pro­duk­ter.

For som for­bruger har vi et fil­ter, der sorter­er den slags floskler fra. Det gør dem til spildte ord (som vi opkræver betal­ing for), der ikke bety­der noget. Så selv om det sikkert lyder smart, når man står bag den virtuelle disk og vil sælge sine var­er, så er der alt­så aldrig nogle skarpe pris­er, inno­v­a­tive pro­duk­ter eller nogen excep­tionel kvalitet, der har fået folk til at købe noget som helst.

I værste fald jagter de kunderne over til konkurrenterne

Men der er også dem – som under­teg­nede f.eks. – der ser rødt, når de læs­er den slags mar­ket­ingsnak. Vi får det lidt lige­som, når der kom­mer en og proklamer­er, at han vil fortælle en rigtig sjov vit­tighed. Det bliv­er straks til en udfor­dring, som du i hvert fald nok selv skal bestemme, om du synes er rigtig – når du har hørt vit­tighe­den.

På samme måde med de skarpe pris­er. For når alle har dem, må hov­ed­parten af dem der siger det, jo rent fak­tisk lyve deres kun­der lige op i ansigtet. Der­for er det rigtigt dumt at skrive det, for kun­derne kan med et par klik nem tjekke op på sand­hedsvær­di­en, ved at slå vejen for­bi PriceRun­ner eller nogle af de andre pris­sam­men­lign­ingsportaler, der sam­men­lign­er pris­er inden for den pågældende branche. Så kan du stå og forsøge at fork­lare det sjove ved pointen i din vit­tighed, nok så meget du vil.

Tal til kun­derne,
i stedet for at tale om jer selv!

Smarte floskler hjælper jer ikke højere op i søgeresultaterne

Så i bed­ste fald sorteres flosklerne fra og i værste fald rea­ger­er kun­derne neg­a­tivt på dem og find­er måske lige­frem et andet sted at han­dle, hvor de slip­per for den slags øre­gas.

Sam­tidig hjælper den slags floskler jer heller ikke til bedre plac­eringer. Ifølge SEM­rush har ”skarpe pris­er” en key­word diffricul­ty på 76,54%, hvilket gør det til et rimelig svært ord at ranke på. Så har I plan­er om at bruge ”skarpe pris­er” som en søgeterm, I vil kunne find­es på, så bliv­er det lidt som at råbe i skoven.

Det handler om dem – ikke om jer

Endelig fortæller ”skarpe pris­er” og lig­nende heller ikke noget om jeres pro­duk­ter, som kun­den kan bruge til noget. Det fortæller dem aller­hø­jest, hvor­dan I ser på jer selv og jeres web­shop. Det svar­er lidt til at sid­de på en første date med en, der sid­der og rabler en masse selvføl­ge­lighed­er af sig, for at han eller hun kan tage sig så godt ud over­for dig som muligt. Det bliv­er du næppe scoret af.

Næ, skal I over­be­vise kun­derne om, at de skal købe hos jer, skal I meget hellere skrive noget rel­e­vant for dem, der fortæller, at I forstår dem, frem for kun at snakke om jer selv. Den virk­er så vidt jeg husker også ret godt inden for dat­ing.

Sørg i stedet for at få pro­duk­tet til at frem­stå som:

·       Løs­nin­gen på kun­dens prob­le­mer

·       Det de man­gler, for at kunne opfylde deres drømme

·       Det der kan beskytte dem mod det, som de frygter

Derved giv­er I kun­derne en meget bedre brugero­plevelse end alle dem, der bare skriv­er at de har en skarp pris og så remser pro­duk­te­gen­sk­aberne op. For hvad bety­der pro­duk­te­gen­sk­aber, hvis du ikke ved, hvad de inde­bær­er. Nej, giv folk forde­lene og over­tal deres følelser. Så skal logikken nok finde de rigtige argu­menter, der kan forsvare købet.

Sam­tidig giv­er I Google nogle flere ord at ranke på. Det kan få jer til at frem­stå mere stærkt og unikt og måske tilmed sikre jer bedre plac­eringer på nogle af de long­tail-søgninger, folk tit fore­tager i starten, når de er ved at finde frem til løs­nin­gen til et givet prob­lem.

Produkttekster uden skarpe priser

Det er sådan vi tænker, når vi skriv­er pro­duk­t­tek­ster for vores kun­der. Og at dømme efter de tilbagemeldinger vi får og de plac­eringer, vi kan se vores kun­der får i søgere­sul­tater­ne, så virk­er det meget bedre end selv den skarpeste pris i skuf­fen.

Så kon­takt os i dag og lad os tage en snak om, hvor­dan vi får udviklet nogle gode og rel­e­vante pro­duk­t­tek­ster, der ram­mer netop jeres kun­der.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemme­side.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!