SKRIV BEDRE TIL NETTET

Fasthold læserne med manchetter, der fænger!

Ben­ny Chris­ten Grandahl, Part­ner

web­textshop

Manchet­ten er den tekst, du kan læse lige her. Den opsum­mer­er sidens vigtig­ste point­er og giv­er de vigtig­ste kon­klu­sion­er. Læs­er folk ikke andet, er du sikker på, at de har fået det med fra siden, der bety­der noget. Men er point­erne inter­es­sante, bliv­er læserne hæn­gende. Sam­tidig elsker Google sider, der starter med at skrive det vigtig­ste først. Så start på at bruge manchet­ter i dag, så du kan fastholde læserne og få bedre plac­eringer i søgere­sul­tater­ne.

Det er sjældent, at du find­er en manchet på en hjemme­side. De fær­reste hjemmesidee­jere kender styrken ved en god manchet. Sam­tidig blev manchet­ten glemt, da HTML-sprog­et blev defineret. Så der find­es ikke en speci­fik kode, du kan markere den del af tek­sten, der udgør manchet­ten. Det er synd, for manchet­ten giv­er dig en masse fordele, både når det gælder de besø­gende og din sides plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne.

De fleste tænker på skjorter, når de hør­er ordet manchet­ter.

Hvad er en manchet?

En manchet er en fremhævet tekst, der oftest står som det første afs­nit i tek­sten. Rigtigt for­muleret skal manchet­ten kunne stå alene, så folk kan nøjes med at læse manchet­ten for at får nyhe­den eller de vigtig­ste point­er og kon­klu­sion­er fra resten af den tekst, der står på siden.

Manchet­ten stam­mer fra avisver­de­nen, hvor alle artik­ler er opbygget efter den jour­nal­is­tiske nyhed­strekant. Her giv­er over­skriften nyhe­den og manchet­ten de vigtig­ste detal­jer, så læseren kan nøjes med at læse disse, for at få selve nyhe­den. Resten af artiklen giv­er detal­jerne og sidst i artiklen føl­ger de bagvedliggende fak­ta. Derved var det nemt at sætte avisen i gam­le dage. For var der ikke plads til hele artiklen på siden, kunne typografen og senere lay­outeren bare skære af fra slut­nin­gen af artiklen, uden at risikere at der var nogle vigtige detal­jer for nyhe­den, der gik tabt.

En manchet er en fremhævet tekst, der oftest står som det første afs­nit i tek­sten. Rigtigt for­muleret skal manchet­ten kunne stå alene, så folk kan nøjes med at læse manchet­ten for at får nyhe­den eller de vigtig­ste point­er og kon­klu­sion­er fra resten af den tekst, der står på siden.

Giv dem guldet med det samme

Folk had­er at læse for meget tekst på net­tet. I stedet skim­mer de tek­sten for at se, om den inde­hold­er noget af vær­di for dem. Det gør de ikke for­di de er dovne eller dårlige læsere, men for­di der find­es så meget tekst og så mange infor­ma­tion­er på net­tet, at folk er blevet mere kræsne med, hvad de bruger tid på at læse.

Det nyt­ter ikke at forsøge at lokke folk til at læse mere end højst nød­vendigt. De falder ikke for de tricks, der virk­er i tryk­te medi­er. De hårdt­slående fak­ta er, at 80 % falder fra, allerede når de har læst din over­skrift og yderligere 10 % falder fra, når de har læst det første afs­nit. Kun 10 % beg­y­n­der at skimme resten af tek­sten!

Der­for kan du lige så godt gøre det vigtig­ste mest tydeligt på siden og placere det først for, så du er sikker på, at de opdager det. Det er lige præ­cis, hvad du kan med en manchet!

Giv dem guldet med det samme — skriv det i manchet­ten!

Hvordan skriver du en god manchet

En god manchet skal kunne stå alene. Så der er kun plads til det vigtig­ste! Så skriv kon­klu­sio­nen på din artikel, opsum­mer de vigtig­ste point­er og det, som folk som min­i­mum skal kunne huske fra siden. Lok ikke med at de kan finde det i tek­sten – men afs­lut gerne manchet­ten med et Call to Action, der får dem til at læse videre (eller i det mind­ste skimme resten af artiklen).

Oftest får manchet­ten folk til at læse videre. Virk­er nyhe­den, kon­klu­sio­nen eller de point­er, du præsen­ter­er i manchet­ten over­rask­ende på folk, vil de oftest beg­y­n­de at skimme artiklen efter dine ”mellem­reg­ninger”. Så sørg for at de er nemme at finde ved at fremhæve dem i sidens mellem­rubrikker (H2’ere).

Måske vækker manchet­ten folks følelser. Det får dem oftest også til at læse videre, for­di de bliv­er inter­esseret i his­to­rien bag. Igen er det vigtigt, at du så fremhæver den som en eller flere mellem­rubrikker i artiklen.

Men inde­hold­er manchet­ten kun almin­de­lighed­er, skal du ikke reg­ne med, at de tænker på at læse videre. Så kend din mål­gruppe og fremhæv de point­er og kon­klu­sion­er fra resten af sidens tekst, som du på forhånd ved, vil vække deres inter­esse.

Prob­lem­løs­ninger, frygt eller grådighed er også gode temaer for manchet­ten. Kan du give dem løs­nin­gen på deres prob­le­mer direk­te i manchet­ten, vil de dø for at få detal­jerne. Kan du tale til deres frygt, vil de skyn­de sig at se, om det gælder for dem. Taler du til deres grådighed, vil de læse videre for at se, hvor­dan de scor­er gevin­sten.

Google elsker gode og præcise svar

Giv­er din manchet svaret på et prob­lem eller en def­i­n­i­tion på et begreb, som folk oftest søger efter, kan du være så heldig, at Google snup­per din manchet og plac­er­er den direk­te i søgere­sul­tater­ne – med behørigt link til din egen side. Det er et tegn på din sides autoritet inden for det pågældende emne, der ikke kan betales for penge.

Men selv om det ikke er din manchet, de vis­er i søgere­sul­tater­ne, får siden et plus i Googles algo­rit­mer for at give et hur­tigt svar på det, folk har søgt om. Det kræver dog, at over­skriften og manchet­ten er udformet som et svar på den søgn­ing, en bruger ville skrive i søge­fel­tet på Google. Jo bedre og mere præ­cist du kan ramme den, jo bedre plac­eringer får din side på det pågældende spørgsmål/søgeord.

Fremhæv manchetten med fed tekst

Google indek­ser­er ikke din manchet-tekst kor­rekt, hvis du bruger et H-tag til at fremhæve den med. Brug fed skrift – alt andet giv­er prob­le­mer. Der find­es ikke en særlig HTML-kode til manchet­ten og de plu­g­ins der til­fø­jer en manchet til din Word­Press-side bruger oftest H2. Så und­lad at bruge dem.

Skal du have hjælp til at skrive bedre tek­ster til net­tet?

Skal du have hjælp til at skrive bedre tek­ster til jeres hjemme­side, jeres pro­duk­ter eller have udviklet andre for­mer for ind­hold til jeres hjemme­side, så kon­takt os ved at klikke på Kon­takt os for tilbud-knap­pen. Så tager vi gerne en uforplig­tende snak om jeres ind­hold og giv­er jer en god pris på, hvad det koster.

Så kon­takt os i dag. Så kan du se frem til bedre plac­eringer i søgere­sul­tater­ne og at flere besø­gende bliv­er på jeres side.

Ja, tak! Giv mig en pris på at få skrevet tekster!

2 + 7 =

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemme­side.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!