Ind­fang flokken

Sådan skriver du et godt Call to Action 

Et godt Call to Action skal give din læs­er en klar instruks på, hvad han eller hun for­ventes at gøre, efter at have læst det ind­hold du har på siden. Skal det virke, må det ikke bare være en kom­man­do. Det skal også fortælle hvor­for og hvad de får ud af at gøre det, du bed­er dem om – og allervigtigst skal det være en real­is­tisk han­dling at for­lange for læseren! Læs med her og lær at skrive et godt Call to Action.

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, webtextshop

Vi har tidligere skrevet om, at det er vigtigt, at du ikke bruger for mange mar­ket­ingfloskler i dine tek­ster. Folk sorter­er dem i bed­ste fald fra – og i værste fald bliv­er de så irriterede, at de skip­per jeres hjemme­side og find­er en konkur­rent, der virk­er min­dre popsmart.

Den bedste og mest realistiske handling

Et andet sted hvor kæden også nemt kan hoppe af for din læs­er, er, når det kom­mer til hvad det er, du vil have ham eller hende til at gøre, når de er færdi­ge med at læse tek­sten på siden. Det du bed­er læseren om, skal hænge naturligt sam­men med det, de har læst på siden. Der er ingen, som slår til og køber et pro­dukt til flere tusinde kro­ner, hvis du kun lige har skit­seret de overordnede fordele ved pro­duk­tet for dem.

Hvad er den bed­ste og mest realistiske
han­dling, læserne kan fore­tage sig,
når de er færdi­ge med at læse indholdet
på siden!

Der­for er det altid en god ide at starte med at spørge dig selv, hvad der er den bed­ste og mest real­is­tiske han­dling, læseren kan fore­tage sig, når han eller hun er færdi­ge med at læse ind­hold­et på siden. Start der­for med at fastlægge denne han­dling. Plan­læg så din tekst og den argu­men­ta­tion den inde­hold­er, så den svar­er til og læg­ger naturligt op til den han­dling, du ønsker dig af læseren.

Tek­sten, point­erne og argu­men­ta­tio­nen skal bygges op, så det bliv­er helt naturligt for læseren at udføre den han­dling, du gerne vil have dem til. Derved er der en større chance for, at læseren rent fak­tisk fore­tager den.

Det er vigtigt, at den pågældende han­dling er speci­fik og at der kun er en val­gmu­lighed for læseren. Sam­tidig bliv­er den også mål­bar. Ved at se på antallet af leads, som den enkelte side har gener­eret over et stykke tid, kan du bedre vur­dere effek­ten af din tekst – og måske analy­sere dig frem til, hvor den skal opti­meres, for at virke bedre.

Få hende til at han­dle nu!

Sørg for at det bliver opdaget!

Sørg for at dit Call to Acion er nemt at finde. Det må ikke putte sig og falde sam­men med resten af sidens ind­hold. Det skal være så fremtræ­dende at folk opdager det – også selv om de ikke har læst resten af ind­hold­et på siden.

Så brug en kasse med en kraftig bag­grunds­farve, sæt en tydelig knap i en kon­trast- eller anden farve, som ikke indgår i sidens farvepalet – eventuelt med et par pile, der peger hen på knap­pen – eller brug en anden farve til den tekst, som udgør sidens Call to Action.

På den måde er det nemt at opdage – både for dem som allerede har beslut­tet sig eller dem, der bare lige skim­mer siden.

Fortæl dem hvorfor de skal købe

Lige­som sports­folk for­bered­er sig men­talt til en vigtig sport­spræs­ta­tion ved at forestille sig, hvor­dan det vil føles at vin­de, er det vigtigt at du får givet læserne en følelse af, hvor­dan det er at mod­tage og bruge det pro­dukt, du sæl­ger og eventuelt også hvilken anseelse, det vil give dem. For vi men­nesker køber med følelserne, ikke med vores logiske sans.

Vi køber med følelserne, ikke med vores logiske sans.

Først når den følelses­mæs­sige side af hjer­nen er over­be­vist, træder logikken til og find­er de argu­menter, den skal bruge for også at blive overbevist.

Sandsyn­ligvis har du allerede nævnt disse ting i tek­sten. Har du det, så gen­tag dem nu, så også dem der ikke har læst alt ind­hold­et, får trigget de rigtige følelser.

Bruger du f.eks. en ska­be­lon som denne, får du opsum­meret de vigtig­ste fordel og itale­sat den eller de vigtig­ste modar­gu­menter mod pro­duk­tet eller tjenesten:

Du er kun et klik fra en enkelt og nem kost­plan, der sæt­ter dig i stand til at skabe lækre, sunde ret­ter til din fam­i­lie, uden at du skal bruge en for­mue på ind­køb og mere tid i køkkenet”.

Tek­sten i fed er den faste del af ska­be­lo­nen – resten er et ekstempel.

Fortæl dem hvorfor de skal slå til nu

Når du har for­t­alt dem hvor­for, de skal slå til, er det næste du skal slå på, at hvor­for det er vigtigt at gøre det netop nu.

Her er knaphed eller en tids­be­græn­sning de klas­siske værk­tø­jer. For bety­der det ikke noget, om de køber nu eller en anden dag, ender det oftest med, at de aldrig får det gjort. Dit pro­dukt bliv­er bare end­nu et af dem, der står på lis­ten over ting, de skal have kigget nærmere på en dag, hvor de har tid til det.

Så ved f.eks. at give en tids­be­grænset rabat der udløber på en bestemt dato inden for de nærmeste dage eller ved tilbyde noget ekstra til f.eks. de første 100 kun­der, giv­er du folk en grund til at han­dle nu – og ikke vente til …. en gang, måske.

En anden måde du kan skubbe bag­på, er ved at få læseren til at forestille sig, hvor­dan det vil være at have dit pro­dukt måske allerede i mor­gen, hvis du har dag-til-dag lev­er­ing. Eller måske lige­frem med det samme, hvis du lev­er­er et dig­i­talt produkt.

Det kan også være ved at få dem til at forestille sig, hvor langt de vil være med, hvad det nu er dit pro­dukt hjælper dem med om 14 dage, hvis de bestiller pro­duk­tet nu og her. Ved at målet bliv­er inden for række­v­id­de, bliv­er pro­duk­tet mere tillokkende at købe.

Sørg for at det er nemt at opdage, hvad de skal gøre

End­nu en detal­je, der skal være i orden, er, at du sørg­er for, at læserne har de fornødne oplysninger ved hån­den eller har direk­te adgang til de værk­tø­jer, de skal bruge, for at udføre den han­dling, du ønsker dig af dem.

Ønsker du f.eks. at de skal ringe til jer, skal tele­fon­num­meret står fremhævet og tydeligt lige i nærhe­den af dit Call to Action. Tilsvarende skal en eventuel for­mu­lar følge lige efter tek­sten med Call to Action, så den står lige for næsen af dem. Og skal de besøge en fysisk butik eller delt­age i en event, er det vigtigt, at der er en adresse og et kort lige ved siden af dit Call to Action.

Skal de betale online, bør du enten give dem mulighed for at vælge betal­ingsme­tode med det samme eller indikere under køb­sknap­pen, hvilke betal­ingsmu­lighed­er der vil være at vælge imellem, når de kom­mer frem til kassen.

Tilpas detaljegraden af dit Call to Action til den handling, du ønsker folk skal foretage

Hvor grundigt du skal uddybe de forskel­lige dele af dit Call to action, afhænger naturligvis af, hvad det er for en han­dling, du vil have folk til at fore­tage sig. Skal de tilmelde sig en mail­ingliste, er der næppe brug for så mange detal­jer, som hvis folk står foran at skulle købe et dyrt pro­dukt til flere tusinde kroner.

Så lige­som der skal være en naturlig sam­men­hæng mellem ind­hold­et på siden og den han­dling, du skal have folk til at fore­tage, skal der også være en naturlig sam­men­hæng mellem han­dlin­gen og hvor detal­jeret et Call to Action, du giv­er dem. Det skal passe til det tryghed­sniveau, der er brug for at give dem.

For lidt og for meget fordærv­er som bek­endt alt­ing og selv om du måske har de bed­ste inten­tion­er, kan for mange oplysninger i forbindelse med en forholdsvis sim­pel og risikofri han­dling få det til at se så kom­pliceret ud, at folk springer fra.

Så afvej nøje hvor­dan du byg­ger dit Call to Action op.

Har du brug for mere sælgende tekster?

Vil du gerne give dine tek­ster et boost, så de kon­vert­er­er bedre eller har du brug for helt nye tek­ster til din web­shop, dit dig­i­tale pro­dukt eller din hjemme­side, så kon­takt os allerede i dag. Brug kon­tak­t­for­mu­la­ren herun­der. Du skal kun skrive din mailadresse, så kon­tak­ter vi dig pr, mail. Du tilmelder dig ingent­ing og vi bruger ikke din mailadresse til markeds­førings­for­mål senere.

Du også give os et ring eller sende en mail.
Kon­tak­to­plysningerne find­er du lige her!

15 + 13 =

Tlf.: 29 72 55 73

Mail: info@webtextshop.dk

TIPS TIL PRODUKTTEKSTER

Hvor­for følelser sælger
bedre end funktioner!

TIPS TIL WEBTEKSTER

Hvor­for vi ikke skriver
rigtige” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEBTEKSTER

Om at skrive en god og
sam­men­hæn­gende tekst

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This