9 tips til dig der gerne vil arbejde med AdWords

Hvad enten du ønsker at booste dit salg online, at få flere til at føl­ge dit nyheds­brev eller blot ønsker flere vis­ninger af din hjemmeside er Google AdWords et af de bed­ste værk­tø­jer du kan tage i brug!

Sådan opbyggede vi content marketing kanaler på sexshop.dk

I den­ne web­textcast snakker vi med Michael Peter Hansen fra Sexshop.dk om con­tent mar­ket­ing kanaler og kom­mer med et prak­tisk eksem­pel på, hvor­dan de forskel­lige con­tent mar­ket­ing kanaler anven­des af Dan­marks næst­største online sexshop.

Sådan skaber du flere veje til din webshop eller hjemmeside

Dine besø­gen­de kan kom­me frem til dit web­st­ed af mange forskel­lige ruter. Her tænker vi ikke kun på søgere­sul­tater, men på links fra andre web­st­ed­er, sociale medier og lig­nen­de. Hvilke kanaler de kom­mer fra, kan du ikke styre, men du kan selv skabe en række con­tent mar­ket­ing kanaler, der kan føre dem hen til dit site.

Derfor skal du se din webshop som et online-magasin frem for en butik

Alt for mange web­shops slås om de sam­me tre-fire plac­eringer i søgere­sul­tater­ne. Går du tra­di­tionelt til værks, kan det være svært at føre shop­pen til top­pen på Google. Men gen­tænker du din til­gang til din web­shop og ser den mere som et online-mag­a­s­in end en butik, skaber du helt nye mulighed­er for at øge kun­de­loy­aliteten og slå konkur­renterne i kam­p­en om top 3-plac­erin­gen på Google.

Hvad vores hund lærte os om vigtigheden af en god indholdsstrategi

Når vores hund er i haven, elsker han at jage cyk­lis­terne ude på vejen. Men han kan ikke kom­me ud til dem. Han løber bare langs heg­net og gør af dem. Men en dag var han slup­pet ud og så ville skæb­nen at der kom en cyk­list køren­de. Læs hvor­dan det gik og hvad det kan lære os om vigtighe­den af at have en ind­holdsstrate­gi.

7 ud af 10 danskere vægter gode produkttekster over pris og leveringsomkostninger

Iføl­ge trans­port­fir­maet Bring vægter danske for­brugerne gode pro­duk­t­tek­ster og billed­er over både slagtil­bud, fri fragt og hur­tig lev­er­ingstid. Det under­byg­ger den ten­dens vi har set hos vores kun­der, der alle har val­gt at sat­se stort på gode pro­duk­t­tek­ster og ordentlige billed­er — og efter­føl­gen­de har forøget omsæt­nin­gen gevaldigt.

Lynkursus i SEO for journalister og andre skribenter fra trykte medier

Selv om du er uddan­net jour­nal­ist, kan det være sin sag at skrive con­tent mar­ket­ing tek­ster til brug på net­tet. Vil du undgå at falde i de værste Google-fælder, så læs vores lynkur­sus i SEO for jour­nal­is­ter og andre skriben­ter, der er vant til at skrive til tryk­te medier.

Derfor skal du have masser af tekst på forsiden af din hjemmeside

For­si­den er den side, der giver størst vægt til dine søge­ord. Der­for bør du have rel­e­vant ind­hold på for­si­den om det søge­ord, der er vigtigst for siden og i særde­leshed om det, der er størst konkur­rence om. Derved giver du det størst mulig vægt over for Google og de andre søge­mask­in­er.

5 grunde til at skrive gode produkttekster

Gode pro­duk­t­tek­ster giver både dine besø­gen­de en bedre kun­deo­plevelse og sikr­er dig bedre plac­eringer i søgere­sul­tater­ne. Derved sæt­ter du din web­shop for­rest i køen, når dine kom­mende kun­der skal væl­ge, hvor de køber ind.

Derfor er longreads — lange artikler — en god investering!

Det er ikke kun søde hun­de og spæd­børn, der er pop­ulære at dele. Lange artik­ler har en væsentlig stør­re chance for at blive delt end kor­te, netop fordi læng­den på artik­len giver den stør­re autoritet. Men lon­greads har mange flere fordele — læs om dem her!

Facebook er ikke din hjemmeside

Vi ser det alt for tit, så der­for er vi nødt til at ram­me en pæl igen­nem en meget udbredt mis­forståelse: En fir­maside på Face­book kan IKKE erstat­te din hjemmeside!

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s
WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!