Om os!

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er tek­ster og con­tent mar­ket­ing til din hjemmeside.

Uanset om du har brug for at

- Sæl­ge mere

- Få bedre plac­eringer i søgere­sul­tater­ne

- Få stør­re syn­lighed på de sociale medier

- Tiltrække folk til din web­shop eller hjemmeside

- Få folk til at tilmelde sig din mail­ing-lis­te

- Få til­fred­se besø­gen­de, der del­er dit ind­hold

har du brug for gode og rel­e­van­te tek­ster med en tydelig rød tråd og et klart call-to-action. Det kan vi hjælpe med!

BENNY
CHRISTEN
GRANDAHL

Serieiværk­sæt­ter, tek­st­for­fat­ter, redak­tør og for­læg­ger med tæt på 30 års erfar­ing i udvikling af tek­st og ind­hold til mag­a­sin­er, bøger og dig­i­tale medier.

Uddan­net Cand.Comm og Cer­ti­fied Con­tent Mar­keter.

BEATE
GRANDAHL

Tek­st­for­fat­ter, redak­tion­ssekretær og redak­tør. Har arbe­jdet pro­fes­sionelt med tek­st og ind­hold i mere end 10 år.

Tek­ster er vigtigere end nogensin­de før

Med Google’s Pen­guin-, Pan­da- og Hum­ming­bird-algo­rit­mer er gode tek­ster – og masser af den – blevet end­nu vigtigere for at få gode plac­eringer i søgere­sul­tater­ne på Google.

For Google har aldrig straf­fet godt ind­hold! Det har også den store fordel, at det bliv­er delt helt af sig selv – og er det skrevet for men­nesker, får det også dine besø­gen­de til at synes bedre om din side og de pro­duk­ter og tjen­ester, du sæl­ger.

Besvar­er tek­sten dine besø­gen­des spørgsmål eller løser deres prob­le­mer, føler de sig bedre ser­viceret. Det giver dig stør­re tro­værdighed og øger chancerne for at kun­ne kon­vert­ere den besø­gen­de til en kun­de.

Vi lev­er­er tek­ster
til alt

Hvis du lige­som os men­er, at explain­ers, video, pod­cast og andre dig­i­tale medier er fremti­den på net­tet, så husk på at en god video, et godt pod­cast og en god explain­er – eller en god info­grafik for den sags skyld – også kræver et ordentligt manuskript.

Vi lev­er­er tek­ster og manuskripter til alt, uanset om det er dine:

 • Pro­duk­t­tek­ster
 • Blog-poster
 • Artik­ler
 • E-bøger
 • Mail­inglis­ter
 • Video­er
 • Explain­ers
 • Pod­casts
 • Online-kurs­er
 • Opda­teringer på sociale netværk

Vi kan også

 • Lægge din Con­tent Mar­ket­ing-strate­gi
 • SEO-opti­mere din web­shop eller din hjemmeside
 • Passe din hjemmeside og dine pro­fil­sider på de sociale medier
 • Håndtere lokalis­eringer og over­sæt­telsesop­gaver

Klik på Kon­takt os-knap­pen her og få et tilbud på netop din opgave.

 • 100 % KVALITETSTEKSTER 100%
 • 100 % søge­mask­i­neop­ti­mere­de tek­ster skrevet for men­nesker 100%
 • 50 % pris af konkur­renterne 50%

Webtextshop er en nøglesamarbejdspartner, som qua deres professionelle og meget kompetente håndtering af content gang på gang imponerer. 

Laust Kehlet
Laust Kehlet, KH Online

Webtextshop har formået at skrive meget unikke, inspirerende og humoristiske tekster om mere end 150 forskellige par strømper indenfor ganske kort tid.

socksandme
Anders Poulsen, socksandme.com

Skal vi skrive tek­ster for jer?

Skal vi udvikle con­tent mar­ket­ing ind­hold, tek­ster eller lægge ind­holdsstrate­gien for jeres hjemmeside, så kon­takt os pr. mail, tele­fon eller klik på knap­pen herun­der og udfyld kon­tak­t­for­mu­la­ren.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!