Gør jeres hjemmeside til jeres bed­ste sæl­ger med

Gør jeres hjemmeside til jeres bed­ste sæl­ger med

Con­tent mar­ket­ing og tek­ster der får dig til tops i søgeresul­taterne!

Con­tent mar­ket­ing og
tek­ster der får dig til tops i søgere­sul­tater­ne!

Hos Web­textshop pro­duc­er­er vi con­tent mar­ket­ing ind­hold og søgemaskineoptime­rede kvalitet­stek­ster, der tiltrækker, fasthold­er og kon­vert­er­er dine besø­gen­de til kun­der.

Hos Web­textshop pro­duc­er­er vi con­tent mar­ket­ing ind­hold og søge­mask­i­neop­ti­mere­de kvalitet­stek­ster, der tiltrækker, fasthold­er og kon­vert­er­er dine besø­gen­de til kun­der.

Con­tent Mar­ket­ing

Vi pro­duc­er­er artik­ler, e-bøger, info­grafik og andet ind­hold til brug i din online markeds­føring.

Tek­ster og pro­duk­t­tek­ster

Vi lev­er­er unikke, engageren­de og sæl­gen­de tek­ster til alle dine sider og pro­duk­ter — hver gang!

Con­tent strate­gi

Vores ind­holdsstrate­gi sikr­er dig gode plac­eringer i søge­mask­in­erne og tiltrækker de rigtige kun­der.

Webtextshop er yderst kompetente og leverer indhold af høj kvalitet til absolut fair priser. Her får du ingen hjernedøde SEO-tekster, men tekster der informerer og konverterer!

bondtofte-rund
Hen­rik Bondtofte, bondtofte.dk

Der hvor webtextshop virkelig har imponeret, er i deres store evne til at levere unikke tekster i form af produkttekster, kategoritekster og guides.

Michael Peter Hansen
Michael Peter Hansen, sexshop.dk

Webtextshop er en nøglesamarbejdspartner, som qua deres professionelle og meget kompetente håndtering af content gang på gang imponerer.

Laust Kehlet
Laust Kehlet, KH Online

Webtextshop har leveret mange rigtig gode artikler til Lånekassen. Selv de helt lange tekster er forblevet super relevante og har behandlet emnet på en seriøs måde.

erik-pilgaard-hejlskovErik Pil­gaard Hejl­skov, Lånekassen

Vi har stor erfar­ing med ind­hold­spro­duk­tion:

Antal web­sites vi skriver for:

Antal artik­ler vi har lev­eret:

Antal ord vi har skrevet:

God­k­endt af con­tent mar­ket­ing ekspert­er

Certifice­ret af Copy­blog­ger

Vi er cer­ti­fi­ceret af Copy­blog­ger – nogle af ver­dens skarpeste con­tent mar­ket­ing ekspert­er – til glæde for vores kun­der.

Har du hørt Pottercut om produkt­tekster?

Så få flere tips til, hvor­dan du skriver bedre pro­duk­t­tek­ster til din web­shop! Læs vores store guide til pro­duk­t­tek­ster her!Læs mere om pro­duk­t­tek­ster

Gratis e-bog

Sådan får I stør­re udbyt­te af jeres hjemme­side!

Synes I ikke, at I får nok ud af jeres hjemmeside, så få masser af inspi­ra­tion til hvor­dan I gør den til jeres bed­ste sæl­ger i vores gratis e-bog!

Web­text hacks:

Ny inspi­ra­tion til Con­tent Mar­ket­ing og Dig­i­tal Com­merce

Sådan bruger du misundelse til at sælge

Mis­un­delse er en af de basale men­neske­lige følelser der kan bruges, når du vil over­be­vise folk om, at de har brug for dit pro­dukt. Læs hvornår og hvor­dan mis­un­delse kan bruges til at sæl­ge pro­duk­ter og tjen­estey­delser og hvor­dan du undgår at sky­de dig selv i foden.

Lok dem med uimodståelige småkager

Når du skal have kun­derne til at blive opmærk­som­me på dine pro­duk­ter og deres kvaliteter, han­dler det om, at få pro­duk­terne til at se som om, de kan opfylde kun­der­nes drøm­me. Behov er ikke godt nok. For det er kun drøm­me, der kan bruges som lokkende småk­ager.

Sådan skaber du den røde tråd i din tekst

Den røde tråd er den, der sørg­er for, at dine læsere kom­mer hele vejen gen­nem din tek­st. Læs med her og find ud af, hvor­dan du skaber den røde tråd i din tek­st, der får de besø­gen­de til at læse din tek­st hele vejen til enden.

Du ender nemt med selv at skære dig på dine skarpe priser

Er du web­shope­jer, og synes smarte mar­ket­ingfloskler som “skarpe pris­er”, “uovertruf­fen kvalitet” og “inno­v­a­tivt design” er et must i pro­duk­t­tek­ster og markeds­føring, risik­er­er du, at de virk­er stik mod­sat på kun­derne.

Sådan skriver du en sikker ankertekst

Rys­ter du også på hån­den, når du skal skrive en sikker ankertek­st hjem til din egen hjemmeside i de artik­ler og blogindlæg, du får udgivet på andre hjemmesider og online medier? Eller er du bekym­ret for, hvorvidt andres links til jeres hjemmeside kan give jer prob­le­mer med Google Pengiun? Så læs med her og find ud af, hvad der er op og ned på sikre ankertek­ster.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This