Gør jeres hjemmeside til jeres bed­ste sæl­ger med

Gør jeres hjemmeside til jeres bed­ste sæl­ger med

Con­tent mar­ket­ing og tek­ster der får dig til tops i søgeresul­taterne!

Con­tent mar­ket­ing og
tek­ster der får dig til tops i søgere­sul­tater­ne!

Hos Web­textshop pro­duc­er­er vi con­tent mar­ket­ing ind­hold og søgemaskineoptime­rede kvalitet­stek­ster, der tiltrækker, fasthold­er og kon­vert­er­er dine besø­gen­de til kun­der.

Hos Web­textshop pro­duc­er­er vi con­tent mar­ket­ing ind­hold og søge­mask­i­neop­ti­mere­de kvalitet­stek­ster, der tiltrækker, fasthold­er og kon­vert­er­er dine besø­gen­de til kun­der.

Con­tent Mar­ket­ing

Vi pro­duc­er­er artik­ler, e-bøger, info­grafik og andet ind­hold til brug i din online markeds­føring.

Tek­ster og pro­duk­t­tek­ster

Vi lev­er­er unikke, engageren­de og sæl­gen­de tek­ster til alle dine sider og pro­duk­ter — hver gang!

Con­tent strate­gi

Vores ind­holdsstrate­gi sikr­er dig gode plac­eringer i søge­mask­in­erne og tiltrækker de rigtige kun­der.

Webtextshop er yderst kompetente og leverer indhold af høj kvalitet til absolut fair priser. Her får du ingen hjernedøde SEO-tekster, men tekster der informerer og konverterer!

bondtofte-rund
Hen­rik Bondtofte, bondtofte.dk

Der hvor webtextshop virkelig har imponeret, er i deres store evne til at levere unikke tekster i form af produkttekster, kategoritekster og guides.

Michael Peter Hansen
Michael Peter Hansen, sexshop.dk

Webtextshop er en nøglesamarbejdspartner, som qua deres professionelle og meget kompetente håndtering af content gang på gang imponerer.

Laust Kehlet
Laust Kehlet, KH Online

Webtextshop har leveret mange rigtig gode artikler til Lånekassen. Selv de helt lange tekster er forblevet super relevante og har behandlet emnet på en seriøs måde.

erik-pilgaard-hejlskovErik Pil­gaard Hejl­skov, Lånekassen

Vi har stor erfar­ing med ind­hold­spro­duk­tion:

Antal web­sites vi skriver for:

Antal artik­ler vi har lev­eret:

Antal ord vi har skrevet:

God­k­endt af con­tent mar­ket­ing ekspert­er

Certifice­ret af Copy­blog­ger

Vi er cer­ti­fi­ceret af Copy­blog­ger – nogle af ver­dens skarpeste con­tent mar­ket­ing ekspert­er – til glæde for vores kun­der.

Har du hørt Pottercut om produkt­tekster?

Så få flere tips til, hvor­dan du skriver bedre pro­duk­t­tek­ster til din web­shop! Læs vores store guide til pro­duk­t­tek­ster her!Læs mere om pro­duk­t­tek­ster

Gratis e-bog

Sådan får I stør­re udbyt­te af jeres hjemme­side!

Synes I ikke, at I får nok ud af jeres hjemmeside, så få masser af inspi­ra­tion til hvor­dan I gør den til jeres bed­ste sæl­ger i vores gratis e-bog!

Web­text hacks:

Ny inspi­ra­tion til Con­tent Mar­ket­ing og Dig­i­tal Com­merce

Hvor mange ord skal jeg skrive, for at ranke højt på mit søgeord

I prin­cip­pet bur­de du kun­ne udkonkur­rere dine konkur­renter ved at have mere tek­st på din hjemmeside eller web­shops sider end konkur­renterne. Men kun hvis den tek­st du har på siden, er af en ordentlig kvalitet. Her giver vi dig opskriften på, hvor­dan du skaber det rigtige ind­hold til at ranke bed­st muligt i søgere­sul­tater­ne.

Fasthold læserne med manchetter, der fænger!

Manchet­ten opsum­mer­er en sides vigtig­ste point­er og giver de vigtig­ste kon­klu­sion­er. Læser folk ikke andet, er du sikker på, at de har fået det med fra siden, der bety­der noget. Men er point­erne inter­es­san­te, bliv­er læserne hæn­gen­de. Sam­tidig elsker Google sider, der starter med at skrive det vigtig­ste først. Så start på at bruge manchet­ter i dag, så du kan fastholde læserne og få bedre plac­eringer i søgere­sul­tater­ne.

9 tips til dig der gerne vil arbejde med AdWords

Hvad enten du ønsker at booste dit salg online, at få flere til at føl­ge dit nyheds­brev eller blot ønsker flere vis­ninger af din hjemmeside er Google AdWords et af de bed­ste værk­tø­jer du kan tage i brug!

Sådan opbyggede vi content marketing kanaler på sexshop.dk

I den­ne web­textcast snakker vi med Michael Peter Hansen fra Sexshop.dk om con­tent mar­ket­ing kanaler og kom­mer med et prak­tisk eksem­pel på, hvor­dan de forskel­lige con­tent mar­ket­ing kanaler anven­des af Dan­marks næst­største online sexshop.

Sådan skaber du flere veje til din webshop eller hjemmeside

Dine besø­gen­de kan kom­me frem til dit web­st­ed af mange forskel­lige ruter. Her tænker vi ikke kun på søgere­sul­tater, men på links fra andre web­st­ed­er, sociale medier og lig­nen­de. Hvilke kanaler de kom­mer fra, kan du ikke styre, men du kan selv skabe en række con­tent mar­ket­ing kanaler, der kan føre dem hen til dit site.

Skal du bruge harpun eller net til at lukke salget

Der er stor forskel på, hvor­dan web­shope­jere forsøger at over­be­vise folk om, at de skal han­dle hos dem. Nogle forsøger at presse sal­get igen­nem med store arm­bevægelser og bom­bastiske garantier, mens andre forsøger at opbygge en rela­tion til folk i form af rel­e­vant viden og ind­hold, for derved at over­be­vise de besø­gen­de om, at de er det rigtige sted at købe pro­duk­tet hos. Læs med og find ud af, hvad der er bed­st

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!